Deutscher Esperanto-Bund e.V. / Germana Esperanto-Asocio r.a.

Abonnement / mendo de abono

"Esperanto aktuell"


Deveno:   Esperanto en Germanujo >> Germana Esperanto-Asocio >> "Esperanto aktuell" >> Mendi abonon

Abonmendo de Esperanto aktuell, la revuo de Germana Esperanto-Asocio

Bonvolu atenti:
Uzu tiun ĉi abonilon nur por abonoj de eksterlando. La prezo estas tiam pli alta.
Por abono ene de Germanujo uzu la Germanan version de la abonilo.

Jen mi mendas abonon de la revuo "Esperanto aktuell".

Hodiaŭa dato: (jjjj-mm-tt)

Komenco de la abono:

Numeroj, kiuj ekde la komenco de la abono jam aperis, estos postliverataj.

Titolo Familia nomo Persona nomo vira virina
Adres-aldono (urboparto, c/o, ktp.) Telefono
Strato kaj domonumero Poŝtelefono
Poŝtkodo Loĝloko Faksilo
Lando (uzu nur majusklojn)
Ret-adreso:

Ricevanto (nur se ne identa kun la mendanto, do donaca abono):

Titolo Familia nomo Persona nomo vira virina

Adreso de la ricevanto:

Adres-aldono (urboparto, c/o, ktp.) Telefono
Strato kaj domonumero Poŝtelefono
Poŝtkodo Loĝloko Faksilo
Lando, kie la ricevanto loĝas (uzu nur majusklojn)
Ret-adreso:

Mi pagos la supre indikitan sumon al jena konto:

Rimarkigo:


Korektoproponojn por tiu ĉi paĝo bv. sendi al: Rudolf.Fischeresperanto.de 2011-10-09