Deutscher Esperanto-Bund e.V. / Germana Esperanto-Asocio r.a.

Mitgliederzeitschrift
Esperanto aktuell mit -kune-

Membrorevuo Esperanto aktuell kun -kune-


Herkunftspfad:   Esperanto in Deutschland >> Deutscher Esperanto-Bund >> Esperanto aktuell Archiv: Esperanto aktuell 2006-2010

Esperanto aktuell   mit /  kun -kune-

ISSN 0942-024 X

Redaktion / redaktejo:
Yashovardhan, Kolpingstr. 44, 58706 Menden
Stano Marček, SK-036 01 Martin, Slovakujo
Netzpostadresse / ret-adreso: eaesperanto.de

Redaktion / redaktejo -kune- :
Miriam Hufenbach
Netzpostadresse / ret-adreso: kuneesperanto.de

Ständige Mitarbeiter / konstantaj kunlaborantoj:
Hermann Kroppenberg (Rubrik Mediencho / rubriko: Esperanto en la amaskomunikiloj),
Utho Maier (Deutsche Esperanto-Bibliothek / Germana Esperanto-Biblioteko),
Uwe Stecher (öster. Seiten, Rubrik: Aus aller Welt / Aŭstraj paĝoj, rubriko: El la mondo),
Peter Zilvar (Internacia Centro Herzberg).


Esperanto aktuell mit dem Jugendteil -kune- ist die Mitgliederzeitschrift des Deutschen Esperanto-Bundes e.V. und der Deutschen Esperanto-Jugend e.V.. Ihr Bezug ist für ordentliche Mitglieder im Beitrag inbegriffen. Sie kann aber auch von Nichtmitgliedern abonniert werden. Esperanto aktuell kun la junulara parto -kune- estas la membrorevuo de Germana Esperanto-Asocio r.a. kaj de Germana Esperanto-Junularo r.a.. Ĝin povas tamen ankaŭ aboni ne-membroj, ankaŭ el eksterlando. Vidu detalojn sube.
Esperanto aktuell erscheint sechs Mal im Jahr mit je 32 Seiten. Herausgeber (verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes) ist der Deutsche Esperanto-Bund e.V. Der Vertrieb liegt in den Händen der Mitgliederbetreuung.

Jahresabonnement 2014: 18,00 EUR

Esperanto aktuell aperas sesfoje jare kun po 32 paĝoj. Eldonisto (kaj respondeca pri la enhavo) estas Germana Esperanto-Asocio r.a. La ekspedadon kaj la abonservon organizas la membro-prizorganto.

Abono kun ekspedo al eksterlando: 24,00 EUR


Versand und Abonnementverwaltung

Elektronisches Bestellformular
Sonstige Bestellungen und Rückfragen an:

Ekspedado kaj abonservo

Elektronika abonilo por abonoj de eksterlando
Ceteraj mendoj kaj demandoj al:

Deutscher Esperanto-Bund, Sibylle Bauer, Einbecker Straße 36, D-10317 Berlin.
Tel. +49/(0)30 / 69 20 48 460, Netzpost / retadreso: gea.maEsperanto.de

Redaktionsschluss der einzelnen Ausgaben:

2014/1   15. Januar 2014
2014/2   15. März 2014
2014/3   15. Mai 2014
2014/4   15. Juli 2014
2014/5   15. September 2014
2014/6   15. November 2014

Redaktofinoj de la unuopaj numeroj:

2014/1   2014 januaro 15
2014/2   2014 marto 15
2014/3   2014 majo 15
2014/4   2014 julio 15
2014/5   2014 septembro 15
2014/6   2014 novembro 15

Zusendungen an Esperanto aktuell per Netzpost, in ASCII-Format oder per angehängter Word-Datei (mit Sonderzeichen oder in x-Schreibweise), Fotos im *.bmp- oder *.jpg-Format. Papierpost (keine handgeschriebene) an den Redakteur Yashovardhan. Die Redaktion behält sich Textänderungen vor; Leserbriefe werden allenfalls gekürzt. Sendu viajn kontribuojn por Esperanto aktuell per retpoŝto, en ASCII-formato aŭ kiel alkroĉitan Word-dokumenton (kun la specialaj Esperanto-signoj aŭ en skribmaniero per "x"), fotojn en *.bmp- aŭ *.jpg-formato. Paperpoŝtaĵoj (nur tajpitaj, ne manskribitaj tekstoj) al la redaktisto Yashovardhan. La redaktisto rezervas al si la rajton prilabori vian tekston; leteroj de legantoj estas mallongigataj, se necese. Se vi ne konsentas pri tio, nepre skribu tion, sendante vian kontribuon. Internajn disputojn ni traktos nur en Esperanto.

Diese technisch veraltete Seite sollte seit langem in neuem Gewand erscheinen, aber es hat sich bislang niemand gefunden, der das macht. Tiu ĉi teknike eksmoda paĝo laŭ jam delonga plano aperu kun pli Moderna Ekstero, sed ĝis nun ne troviĝis iu, kiu realigas tion.

Probeseiten aus früheren Ausgaben / Elĉerpoj el antaŭaj numeroj


2012


 
3a Esperantista Migrado Aŭtuna (pdf, 230 KB)
Vorstände und Verbandsrat in Berlin (pdf, 303 KB)
El la mondo (pdf, 248 KB)
Was wurde mit dem Beitrag 2011 finanziert? (pdf, 197 KB)
Neues, modernes Esperanto-Adressbuch im Netz (pdf, 280 KB)
-kune- 2012/6 (pdf, 1.473 KB)
Esperanto-Wandertage: Burg Rheinstein Esperanto
aktuell

2012/6


 
Erfurt wirft seinen Schatten voraus (pdf, 562 KB)
Anonci senkoste en interreta FOIRO (pdf, 272 KB)
KELI-kongreso en Zöblitz (pdf, 485 KB)
El la mondo (pdf, 218 KB)
-kune- 2012/5 (pdf, 1.524 KB)
Titelblatt: Marktplatz und Rathaus von Erfurt Esperanto
aktuell

2012/5


 
Komuna Dana-Pola-Germana Esperanto-Kongreso en Berlin (pdf, 1.101 KB)
Grundtvig-Seminario en Katalunujo (pdf, 559 KB)
Symposium in Bayerischer Staatsbibliothek (pdf, 470 KB)
Protokoll der Bundesversammlung in Berlin (pdf, 167 KB)
-kune- 2012/4 (pdf, 1.272 KB)
Titelblatt: 64a IFEF-kongreso en Herzberg Esperanto
aktuell

2012/4


 
El la Interkultura Centro Herzberg (pdf, 1.418 KB)
El la mondo (pdf, 293 KB)
Esperanto estonte en la Bavara Ŝtata Biblioteko (pdf, 470 KB)
-kune- 2012/3 (pdf, 879 KB)
Titelblatt: Tafel für Fried-Ausstellung Esperanto
aktuell

2012/3


 
Esperanto en foiro Horizon / Portugala grupo ĉe PSI (pdf, 708 KB)
Esperanto in der UN-Stadt Wien (pdf, 340 KB)
Vorstandsbericht 2011 (pdf, 1.666 KB)
Kassenbericht 2011 (pdf, 167 KB)
El la mondo / Aus aller Welt (pdf, 196 KB)
-kune- 2012/2 (pdf, 1.934 KB)
Titelblatt: E&I-Mitarbeiter in Hongkong Esperanto
aktuell

2012/2


 
Aus dem Vorstand: Zahlungsstatistik 2011 u.a. (pdf, 166 KB)
Aktion zum Jubiläumsjahr (pdf, 209 KB)
El la mondo / Aus aller Welt (pdf, 261 KB)
-kune- 2012/1 (pdf, 1651 KB)
Titelblatt: Teilnehmer des JES in Danzig Esperanto
aktuell

2012/1


2011


Esperanto aktuell

-kune-

2011/6

Titola bildo: Diversaj numeroj de Esperanto aktuell
La Germana Esperanto-sidejo en Pasing (pdf, 672 KB)
30 jarojn Esperanto aktuell (pdf, 788 KB)
El la mondo (pdf, 236 KB)
-kune- 2011/6 (pdf, 929 KB)

Esperanto aktuell

-kune-

2011/5

Titola bildo: Alina Labitzke kaj Benedikt Wildenhain dum la Evangeliaj Ekleziaj Tagoj en Dresden
El GEA: Statistiko, Eŭrop-unia projekto, domo en Berlin (pdf, 449 KB)
Aŭstra paĝo (pdf, 580 KB)
El la mondo (pdf, 235 KB)
-kune- 2011/5 (pdf, 2066 KB)

Esperanto aktuell

-kune-

2011/4

Titola bildo: La dorskorbuloj muzikas dum la kongreso en Münster
El la GEA-estraro / Sunmontaj Gvidlinioj (pdf, 894 KB)
Protokoll der Bundesversammlung 2011 (pdf, 242 KB)
El la mondo (pdf, 225 KB)
-kune- 2011/4 (pdf, 869 KB)

Esperanto aktuell

-kune-

2011/3

Titola bildo: Knabinoj ludantaj dum la 27a Printempa Semajno Internacia
Der Esperanto-Weltbund ist Mitglied von Infoterm (pdf, 260 KB)
Brief an alle EU-Parlamentarier (pdf, 214 KB)
El la mondo (pdf, 262 KB)
-kune- 2011/3 (pdf, 1639 KB)

Esperanto aktuell

-kune-

2011/2

Titola bildo: Partoprenantoj de Esperanto-kurso en Ekvadoro
El la estraro de GEA (pdf, 450 KB)
Vorstandsbericht für 2010 (pdf, 703 KB)
Kassen- und Vermögensbericht 2010 (pdf, 204 KB)
El la mondo (pdf, 467 KB)
-kune- 2011/2 (pdf, 1524 KB)

Esperanto aktuell

-kune-

2011/1

Titelblatt: Teilnehmer des 2. JES in Burg/Spreewald
Kandidaten für den DEB-Vorstand (pdf, 694 KB)
El Universala Esperanto-Asocio / Statistiken (pdf, 446 KB)
-kune- 2011/1 (pdf, 768 KB)

Korrekturhinweise für diese Seite bitte an: Rudolf.FischerEsperanto.de 2014-01-12