Deutscher Esperanto-Bund e.V. / Germana Esperanto-Asocio r.a. Kontakto: Berlina Oficejo
telefono 0049 (0)30 / 69 20 48 460, faksilo 0049 (0)30 / 69 20 48 469
deĵorhoroj: variaj, sed normalkaze minimume marde kaj ĵaŭde de la 17a ĝis la 19a horoj
ret-adreso: infozentrumesperanto.de
Einbecker Str. 36, D-10317 Berlin

Deveno:   Esperanto en Germanujo >> Germana Esperanto-Asocio r.a.

Adresoj:

Servoj por membroj:

Germana Esperanto-Asocio (GEA), fondita en 1906, estas landa asocio de Universala Esperanto-Asocio. Tiu ĉi paĝo prezentu bazajn informojn kaj multajn utilajn adresojn.


La membrokunveno de Germana Esperanto-Asocio la 12an de junio 2011 aprobis la Sunmontajn Gvidliniojn por Eŭropa lingvopolitiko.
(La nomo "Sunmonta" rilatas al la klerigejo "Haus Sonnenberg" en St. Andreasberg, kie en septembro de 2010 dekduo de GEA-aktivuloj ellaboris la gvidliniojn.)

Ĉiujaraj internaciaj kongresoj (eksterlandanoj: Bonvenon!):


2013

3a Esperantista Migrado Aŭtuna (EMA) de la 6a ĝis la 11a de oktobro 2013

De la tranoktejo Marienburg sur "Moselhöhenweg" (Mozela Altvojo) al pluraj vinvilaĝoj.
Programo, prezoj, aliaj informoj, elektronika kaj papera aliĝiloj
Atentu: Estas nur 30 lokoj en ĉambroj kun duŝo kaj necesejo, malmultaj 1-litaj ĉambroj.

2014


30a Internacia Printempa Semajno (PSI)
de la 14a ĝis la 21a de aprilo 2014 (dum Pasko),
en la junulargastejo de la urbo Xanten/Rejno

Subvencioj por familioj, legu jen detalojn!

91a Germana Esperanto-Kongreso
de 6a ĝis 9a de junio 2014 (dum Pentekosto) en Erfurt

Pliaj detaloj kaj aliĝilo je la supra adreso.
Redemandojn al: gek2014esperanto.de


Rerigardo

al la 1a Esperantista Migrado Aŭtuna (EMA)

de la 2a ĝis la 7a oktobro 2011, sur la konata migrovojo "Rheinsteig" inter Boppard kaj Kaub.
La aranĝo kun la nomo EMA (Esperantista Migrado Aŭtuna) okazis la unuan fojon. Dum la tuta tempo oni tranoktis en fiksa hotelo. Venis 22 partoprenantoj el Svislando, Francujo kaj Germanujo. Vidi Rejnon de supre estis nekonata amuzo (sed ankaŭ streĉo).
Pro la sukceso GEA preparos venontjare la 2an EMAn. Montriĝis, ke malgranda grupo por tia aranĝo pli taŭgas. Tial ni limigas la nombron de partoprenantoj al 30.
Rigardu la malnovan specialan paĝon kun informoj pri la 1a EMA.
Listo de partoprenintoj (pdf, 80 KB)
Videofilmeto de Katharina Kroppenberg pri nia spontana kanto de Lorelej sur la fama roko
PP-prezentado (10 MB!) pri la migrotagoj de Hermann Kroppenberg

Servo "prelegvojaĝo" por eksterlandanoj

Kiu eksterlanda Esperantisto ŝatus fari prelegvojaĝon tra Germanujo?
Kondiĉoj:
  • GEA pagas la enlandajn trajnkostojn
  • privata gastigado ĉe lokaj grupoj
  • la gasto prezentas interesajn prelegojn
  • modesta poŝmono laŭ la financaj ebloj de la grupoj
Atentu:
GEA ne pagas vojaĝkostojn por atingi Germanujon!

La turneon organizas la GEA-komisiito s-ro Lars SÖZÜER; vidu la vikio-paĝon por prelegvojaĝoj

Bankokonto

por membrokotizoj kaj donacoj: Deutscher Esperanto-Bund e.V.,
konto 8603600, Sozialbank Mainz, bankokodo 550 205 00

IBAN DE59 5502 0500 0008 6036 00 BIC BFSWDE33MNZ

Informoj por Esperantujo:

Revuo de GEA:

Institucioj de GEA:

Fondaĵoj:


Atentigojn pri korektindaĵoj sendu al: Rudolf.FischerEsperanto.de 2013-08-26